2021-08-19 09:14 Störning gamla kontrollpanelen

Det går just nu inte att byta lösenord på E-post konton i gamla kontrollpanelen.
Ingen funktionalitet i övrigt är påverkad, utan det är kontrollpanelen i sig som ger fel.

Tekniker håller på att undersöka detta.

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan