2021-09-15 05:29 Driftstörning www11 och www16

Vi upplever just nu en störning som drabbar www11 och www16.

Felet undersöks just nu av tekniker och en lösning arbetas på.

Senast ändrad av Fredrik Jansson
Gå till startsidan