2021-09-24 16:04 Underhållsarbete Waff

Vi kommer genomföra ett kortare underhållsarbete måndagen den 27:e September kl 22:00 för att lösa ett problem som drabbar kunder i den gamla kontrollpanelen.

Detta underhållsarbete beräknas inte orsaka någon nertid för hemsidor/databaser och statusen kommer att uppdateras när arbetet är färdigt.

  • 2021-09-27 22:36
    Arbetet är färdigt
Senast ändrad av Fredrik Jansson
Gå till startsidan