2021-10-06 16:05 Underhållsarbete csrv05.aname.net

Vi kommer att utföra ett underhåll på den Linux-baserade servern csrv05.aname.net Torsdagen den 7:e Oktober kl 23:00.

Arbetet beräknas som högst ta 30 minuter och kan innebära kortare driftavbrott under tiden arbetet utförs.

Senast ändrad av Fredrik Jansson
Gå till startsidan