2021-10-25 16:18 Planerat underhåll www001-003 21-11-01

Servrar som får underhåll: Linux webbservrarna www001.fsdata.se, www002.fsdata.se och www003.fsdata.se

Underhållsläge startar: 18:00 2021-11-01

I underhållsläge så kommer inga filändringar att sparas. Ändringar i databasen påverkas inte, men filer uppladdade via FTP m.m. kommer återställas efter underhållet.

Förväntad nertid: ca 45 minuter mellan 08:00-10:00 morgonen 2021-11-02.

När nertiden är över så är underhållet färdigt och filändringar kommer därefter att sparas normalt igen.

  • 2021-11-02 09:44
    Arbetet med www003 drar ut på tiden. Vi förväntar oss att denna blir färdig kring 13:00 och kommer därefter få sin nertid. Därefter kommer ändringar sparas som normalt.
Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan