2021-10-31 22:37 Planerat underhåll www008-009 2021-11-04

Servrar som får underhåll: Linux webbservrarna www008.fsdata.se och www009.fsdata.se

Underhållsläge startar: 18:00 2021-11-04

I underhållsläge så kommer inga filändringar att sparas. Ändringar i databasen påverkas inte, men filer uppladdade via FTP m.m. kommer återställas efter underhållet.

Förväntad nertid: ca 45 minuter mellan 06:00-08:00 morgonen 2021-11-05.

När nertiden är över så är underhållet färdigt och filändringar kommer därefter att sparas normalt igen.

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan