2021-11-04 15:18 Planerat underhåll www14 och www16 2021-11-10

Servrar som får underhåll: Linux webbservrarna www14.fsdata.se och www16.fsdata.se

Underhållsläge startar: 18:00 2021-11-10

I underhållsläge så kommer inga filändringar att sparas. Ändringar i databasen påverkas inte, men filer uppladdade via FTP m.m. kommer återställas efter underhållet.

Förväntad nertid: ca 45 minuter mellan 06:00-10:00 morgonen 2021-11-11.

När nertiden är över så är underhållet färdigt och filändringar kommer därefter att sparas normalt igen.

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan