2021-11-04 15:19 Planerat underhåll www19 och www22 2021-11-11

Servrar som får underhåll: Linux webbservrarna www19.fsdata.se och www22.fsdata.se

Underhållsläge startar: 18:00 2021-11-11

I underhållsläge så kommer inga filändringar att sparas. Ändringar i databasen påverkas inte, men filer uppladdade via FTP m.m. kommer återställas efter underhållet.

Förväntad nertid: ca 45 minuter mellan 06:00-10:00 morgonen 2021-11-12.

När nertiden är över så är underhållet färdigt och filändringar kommer därefter att sparas normalt igen.

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan