2021-11-10 11:37 Planerat underhåll www09, www12 och www14 2021-11-16

Servrar som får underhåll: Linux webbservrarna www09.fsdata.se, www12.fsdata.se och www14.fsdata.se

Underhållsläge startar: 18:00 2021-11-16

I underhållsläge så kommer inga filändringar att sparas. Ändringar i databasen påverkas inte, men filer uppladdade via FTP m.m. kommer återställas efter underhållet.

Förväntad nertid: ca 45 minuter mellan 06:00-10:00 morgonen 2021-11-17.

När nertiden är över så är underhållet färdigt och filändringar kommer därefter att sparas normalt igen.

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan