2021-11-20 13:45 Planerat underhåll MSSQL2 2021-11-22

Servrar som får underhåll: Windows SQL server MSSQL2

Underhållsläge startar: 18:00 2021-11-22

I underhållsläge så kommer servern vara onåbar en stund.

Förväntad nertid: ca 1-2h mellan 18:00-20:00

Senast ändrad av Elias Jensen
Gå till startsidan