2021-11-22 18:10 Planerat underhåll MSSQL4 2021-11-24

Servrar som får underhåll: Windows SQL server MSSQL4

Underhållsläge startar: 18:00 2021-11-24

I underhållsläge så kommer servern vara onåbar en stund.

Förväntad nertid: ca 1-2h mellan 18:00-20:00

Senast ändrad av Elias Jensen
Gå till startsidan