2021-11-22 18:10 Planerat underhåll MSSQL3 2021-11-23

Servrar som får underhåll: Windows SQL server MSSQL3

Underhållsläge startar: 18:00 2021-11-23

I underhållsläge så kommer servern vara onåbar en stund.

Förväntad nertid: ca 1-2h mellan 18:00-20:00

Senast ändrad av Elias Jensen
Gå till startsidan