2021-11-22 18:11 Planerat underhåll MSSQL5-6 2021-11-25

Servrar som får underhåll: Windows SQL server MSSQL5, MSSQL6

Underhållsläge startar: 18:00 2021-11-22

I underhållsläge så kommer servern vara onåbar en stund.

Förväntad nertid: ca 1-2h mellan 18:00-20:00

  • 2021-11-22 18:11
Senast ändrad av Elias Jensen
Gå till startsidan