2021-12-27 08:46 Underhållsarbete csrv01.aname.net

Vi kommer under Tisdagen den 28:e December kl 22:30 genomföra ett kortare underhållsarbete på den delade cPanel-servern csrv01.aname.net.

Arbetet beräknas att ta mellan 5-10 minuter och under denna tiden kan tjänsterna vara sporadiskt otillgängliga för de kunder som använder denna server.

Senast ändrad av Fredrik Jansson
Gå till startsidan