2022-01-03 15:50 Störning E-post program

Vissa mailklienter får efter en systemuppdatering certifikatfel. Tekniker undersöker detta för att lösa problemet så snart som möjligt.

Prova gärna annan enhet eller att läsa mailen via https://webmail.fsdata.se under tiden.

Uppdatering: Felet verkar vara begränsat till lokala enheter där den s.k. SSL-cachen inte uppdaterat sig. Om problem upplevs, prova starta om telefonen/enheten där mailen inte fungerar så ska det lösa problemet.

Om problem trots det kvarstår, återkom gärna till oss med information om vilken enhet och vad ni har testat, så hjälper vi till med att göra en kontroll.

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan