Underhåll MySQL 23
Scheduled for Mar 28, 18:00 CEST  -  Mar 29, 03:00 CEST
Scheduled
Under underhållsfönstret så kommer databaserna på servern vara i "read-only" läge. Anslutningar kommer fungera, men inga ändringar kan göras.
Posted Mar 14, 2023 - 10:20 CET
This scheduled maintenance affects: Webhosting - Legacy.